Kağnı – Ses

“O zamanlar insanların çok cahili idim ve bazı adamların dimağlarında, sırf fenalık yapmak için konulmuş hususi bir cihaz bulunduğunu bilmiyordum. O zamana kadar birisine fenalık yapmak için muhakkak bir sebep lazım geldiği kanaatindeydim. Karşılık beklemeden kötülük yapan adamlar bulunacağını, kötülüğün bazı insanlara hususi zevkler verebileceğini tasavvur edemiyordum.”
Sabahattin Ali, pek çoğu 1929-1930 yıllarında yazdığı öykülerinden oluşan Değirmen’de genellikle romantik aşk temasını işlerken birkaç yıl sonrasına ait on sekiz öyküsünü bir araya getirdiği Kağnı ve Ses’te Anadolu insanının dramını, ağalık zulmünü, küçük kasabalarda devlet adamlarının basiretsizliğini okuyucunun gözleri önüne seriyor.

  • E-Satış