Konuşmayan Adam

Bakmakla görmenin aynı şey olmadığının bir yansımasıdır Konuşmayan Adam. Sürecin tamamlanıp; olması gerekene varıldığı soru işareti olarak akılda kalsa da yolu, yolculuğu ve yolculuğun yaşanmışlığını anlama çabası, Konuşmayan Adam’ın zihnindeki en belirgin gizemdir. Bu gizem çözme süreci, yalnız bir kişiyi değil tüm mahalleyi etkisine almış ve acı tatlı bir çok olayın yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Konuşmayan Adam, mahallesi ve sakinleriyle, yaşamı, anlamı, görünenle olan arasındaki yanılsamaları ile, sanal ilişkinin aldatıcı cazibesine yoğun maruz kaldığımız şu günlerde okuyucuda ufak da olsa bir farkındalık oluşturma çabasıdır